Page Four  - More Africa - Pagina Vier - Meer Afrika

Africa is a really neat place for a kid. There's lots of fun things to do, and the adults even help you do it. Actually, the adults have a lot of fun, too. When we went camping, one guy showed me a hyena --- really close to our camp. He even put out some food to draw it closer!

Afrika is een gaaf land voor kinderen. Er zijn een helehoop leuke dingen te doen en de volwassenen kunnen je daarbij ook een handje helpen. Eigenlijk, de volwassenen hebben daar ook een hoop lol. Toen we een keertje aan het kamperen waren kwam iemand me vertellen over een hyena, echt heel dicht bij ons kamp. Hij had zelfs wat voedsel voor hem neergelegd om de hyena dichter bij ons kamp te lokken!

ostrich1.jpg (31425 bytes)

    Of course, one advantage to being a kid is you

    can do some things that adults can't, like ride

    an ostrich. That's what I did when we visited a

    big ostrich ranch near George, in the south of

    South Africa. But be careful. They run lots

    faster than you think!

ostrich3.jpg (26506 bytes)

   Natuurlijk, een voordeel voor kinderen is dat  je soms dingen kunt doen die volwassenen niet kunnen doen,  zoals op een struisvogel rijden. En dat is wat ik deed toen we een grote  struisvogel boederij bezochten in de buurt van George, in het zuiden van Zuid Afrika.  Maar voorzichtig! Ze rennen veel     sneller dan je denkt!

 

 

Capetown was a cool city. We did lots of fun things, like chasing sharks. Don't worry, it's inside a big aquarium. They have some tanks that go around the entire place, so you can run alongside the big fish. Later on, you can buy fresh fish from the local markets and barbecue them.

Kaapstad is een te gekke stad. We deden veel leuke dingen, zoals haaien jagen. Maar maak je niet bezorgd, het is in een groot aquarium. Daar hebben ze van die enorme watertanks die het hele gebouw rondgaan en zo kan je met de vissen meerennen. En daarna kan je op de markt verse vis kopen en het roosteren.

shark.jpg (30162 bytes)

There was plenty of wildlife all around Capetown, too. I saw ostriches, zebras and antelopes, all within an hour or two of the city. Nearby, in Boulder Beach, I visited a large colony of Jackass penguins. They live on the beach all year round and you can get really close to them and their babies.

pengsml.jpg (42156 bytes)

Er waren ook veel dieren in de buurt van Kaapstad. Ik heb daar struisvogels, zebra's en antilopen gezien, allemaal niet verder dan een uurtje of twee vanaf de stad. In de buurt, op het Boulders strand, heb ik een grote kolonie van Jackass penguins gezien. Ze leven daar op het strand het hele jaar door en je kunt heel dichtbij ze komen.

 

 

 

 

WB01570_.gif (184 bytes) Turn to next page for even more pictures of Africa WB01570_1.gif (184 bytes)

WB01570_.gif (184 bytes) Ga naar de volgende pagina voor nog meer foto's van Afrika WB01570_1.gif (184 bytes)

WB01569_.gif (193 bytes)    Or go back to beginning page by clicking here WB01569_.gif (193 bytes)

WB01569_.gif (193 bytes)    Of ga terug naar het begin door hier te klikken   WB01569_.gif (193 bytes)

[right.htm]